over dna

doelstellingen en team

 


 

Doelstellingen

Doelgroep van DNA is het algemeen publiek, de DNA leden zijn de gebruikers van het platform die het online museum van werk en documentatie voorzien.
Scenography.World is het online museum van DNA waar werk van de leden wordt geëxposeerd.

Met als belangrijkste doel het vergroten van het publieksbereik, ontwikkelt DNA historische en nieuwe tentoonstellingen met behulp van XR-interfaces.

DNA wordt gevoed door de bronnen -de 'makers'- en verspreidt en presenteert het werk en de gerelateerde documentatie via zijn 'Bottom Up'-Archiefmodel en is daarmee revolutionair in de huidige archiefomgeving**.

DNA richt zich op publieksparticipatie en persoonlijke narratieven: 'Archiving by Storytelling'.

DNA werkt mee aan fundamenteel onderzoek.

Het DNA-platform biedt ruimte voor experiment, ontwikkeling en kennisdeling binnen de eigen professionele omgeving voor de individueel of collectief werkende ZPP-kunstenaar/ontwerper en is daarmee interdisciplinair van aard, overlapt met andere sectoren en biedt een podium aan nieuw talent en makers als ontmoetingsplaats voor professionals en algemeen publiek.


 **) DNA volgt de richtlijnen Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD)


De Stichting heeft tevens als doel het ontwikkelen en beheren van digitale kunstenaarsarchieven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting beoogt het algemeen nut.
De Bestuursleden en de leden Raad van Advies ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 


 

 

Interdisciplinair

DNA is een collectief netwerkproject en interdisciplinair platform.
Een platform voor Digitale Cultuur voor ontwikkeling van VR-tentoonstellingen en faciliteren van debat, educatieve programma's, persoonlijke publicaties en onderzoek.*

Het DNA-archiveringsmodel maakt geen onderscheid tussen 'Born Digital' materiaal en analoge informatie omgezet naar het digitale DNA-archief.

Het gearchiveerde materiaal wordt door de makers gebruikt om te experimenteren met alternatieve interfaces:
XRMuseum en andere vormen van publiekspresentatie met als basis de door de deelnemers ingevoerde in DNA gestructureerde ruwe data. *) samenwerking en onderzoeken ism UVA theaterwetenschappen en MA course “Archiving Art” | University of Amsterdam


 

Noodzaak en vsie

DNA is in 2019 opgericht reagerend op de noodzaak van digitale archivering in de podiumkunsten en de leemte in de collectievorming van het in 2013 geliquideerde Theaterinstituut.

De makers die deelnamen aan de pilot waren zo divers dat het platform vervolgens is opgezet voor zowel interdisciplinaire als onafhankelijke kunstenaars: een in wezen generiek model met de mogelijkheid tot maatwerk voor de individuele maker.

De veelvormigheid van de gearchiveerde werken en gerelateerde documenten en de zich snel ontwikkelende technologieën, vereist wetenschappelijk onderzoek met de medewerking van de betrokkenen zelf.***


***) de 'Bottom up' structuur: de deelnemer archiveert en heeft inbreng op het archiefmodel.
De samenwerking met de UVA is onderdeel van de DNA doelstelling.


 

Research & Development

 

De ontwikkeling en bouw van eerste Cloud applicatie is begonnen in 2000 door de Stichting CulturalHeritage.cc i.s.m. Instituut Collectie Nederland (ICN, heden RCE).
De oorspronkelijke doelstelling was het in de 'Cloud' aanbieden van een betaalbaar collectie management systeem voor musea.
Sinds de start is met een internationaal gezelschap van museumprofessionals het systeem verder ontwikkeld op basis van de gebruikerseisen van deze stakeholders.
Met de feed back van de huidige DNA stakeholders wordt deze werkwijze gecontinueerd.


 

TEAM

BOARD
Dhian Siang Lie  (chair), Gilles de Jong (treasurer) en Javier López Piñón (executive secretary)

ADVISORY BOARD
Floris Guntenaar, Fred Klaassen, Jan KlatterMaarten Kloos, Joke van Pelt, Prof. P. Paul Mijksenaar. & Marco Streefkerk.

The Advisory Board is an independent advisory body within the DNA Foundation. The members were chosen on the basis of their expertise in specific fields, so that together they can offer the right support to the board. Members can provide advice to the board both solicited and unsolicited, the members of the Board will be consulted on important decisions, both internally and externally.

EXECUTIVE TEAM
Yen-kim Banh (communication)
Thaimon Vlaar & Laurens van der Klis (IT-architects & developers)

Team members can only be contacted through the 'Issue Service', available after login.

CONTENT
Members choose to keep their archives private or share information publicly.
DNA serves as back office and Scenography.World is the public digital museum that shows curated work archived by DNA members.


DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY

ArchiveTech.net BV and CrossmarX BV take care of the technical implementation and development at the various levels, respectively implementation, and software.


 

Terms & Conditions

Read our Terms & Conditions


 

 

FUNDING


Visit the contributions page


Chamber of Commerce 75369230
(Dutch Tax No.) RSIN No.:  8602.55.943