DYNAMISCHARCHIEF.NL

voor ontwerpers, beeldend kunstenaars en uitvoerend kunstenaars

(...) Behalve dat ze zich artistiek vernieuwen, zijn culturele instellingen ook bij voortduring bezig met het innoveren van hun organisatie en hun werkwijze. Een culturele instelling kan op innovatieve wijze andere publieksgroepen bereiken, vernieuwende educatieve programma’s of marketingconcepten ontwikkelen, andere financieringsbronnen aanboren of nieuwe methoden ontwikkelen om archieven te digitaliseren en te ontsluiten. (...)

Bron: Rapport Inventarisatie Archieven Design en Digitale Cultuur, HNI mei 2019


HET ARCHIEF VOOR INDIVIDUELE GEBRUIKERS EN KUNSTPRODUCERENDE INSTELLINGEN

DYNAMISCH ARCHIEF
Oprichting van de Stichting Dynamisch Archief is een initiatief van Stichting Theater in Nederland (TiN).
DynamischArchief.nl is een dynamisch digitaal archief dat door zijn opzet altijd actueel is. Het archief wordt door ontwerpers en kunstenaars zelf -in privé omgeving- onderhouden. Geselecteerde gegevens kunnen worden gepubliceerd op eigen website en gedeeld met andere platformen.
Gegevens worden uitsluitend publiek getoond met de toestemming van de gebruiker zelf.
Voor informatie of inschrijven gebruik het 'request form'

DIRECTORY
In de huidige database zijn 166.902 personen en 111.005 voorstellingen deels geïmporteerd uit de theaterencyclopedie.
Aanvullende invoer van eigen beeldmateriaal door de deelnemers sluit aan bij deze reeds ingevoerde voorstellingsgegevens.

ONTWIKKELING
Het model van de applicatie is oorspronkelijk gebouwd als Collectie Management Systeem, nu aangepast aan gebruik voor individuele- en/of samenwerkende- ontwerpers en kunstenaars. De aanpassingen worden mede gefinancierd door Pictoright Fonds en ArchiveTech.net.
 
HET NIEUWE ARCHIEF
In vergelijking met het huidige aanbod aan digitale archieven en inmiddels opgeheven archieven biedt het Dynamisch Archief een breder en volledig geïntegreerd spectrum aan modules.  Naast de Objecten catalogus zijn er de modules Events, Library, Documents, Exhibitions en het Project platform voor samenwerkende ontwerpers en kunstenaars. 
 
BELANG
Door opheffing van ondermeer NAGO en Theater Instituut dreigt een grote leemte in de archivering en daarmee de ontsluiting van ontwerpers- en kunstenaarsarchieven. Ook de problematiek van copyright bij ontsluiting van archieven speelt een beperkende rol in de huidige vorm van archivering.
 
OPLOSSING
DynamischArchief.nl biedt een praktisch antwoord op dit probleem. Door de Bottom-up benadering i.p.v. Top-Down worden de problemen tijd, kosten en copyright op de meest effciënte wijze opgelost. 

PROJECTEN
Deelnemers die gebruik maken van de archieffuncties, kunnen zelf werkgroepen samenstellen en gegevens delen. Alle typen projecten en samenwerkingsverbanden kunnen op deze wijze worden geïnitieerd en gedocumenteerd. De structuur van het archief is ontwikkeld  voor gebruik door individuele gebruikers en voor kunstproducerende instellingen.

DYNAMISCHARCHIEF.NL
DynamischArchief.nl beheert drie Portals met één gezamenlijk doel. Het archief beoogt de digitale archivering van het werk van theatervormgevers, ontwerpers, beeldend kunstenaars en toonkunstenaars.
Stichting DynamischArchief.nl -opgericht in juni 2019-  opende haar eerste portal voor de theateromgeving in Nederland: Scenografen.nl

INSCHRIJVEN