DYNAMISCHARCHIEF.NL

Archief en Agora voor ontwerpers, beeldend kunstenaars en uitvoerend kunstenaars

DYNAMISCH ARCHIEF
S
tichting Dynamisch Archief is juridisch eigenaar en beheerder van de volgende Portals:
Scenografen.nl, OntwerpersArchief.nl en ArtistArchives.eu
Oprichting van de Stichting Dynamisch Archief is een initiatief van Stichting Theater in Nederland (TiN).

DynamischArchief.nl is een dynamisch digitaal archief dat door zijn opzet altijd actueel is. Het archief wordt door ontwerpers en kunstenaars zelf -in privé omgeving- onderhouden. Geselecteerde gegevens kunnen worden gepubliceerd op eigen website, en -indien gewenst- op één van de Portals of websites van de beroepsgroepen (bijvoorbeeld BNO, TIN, e.a.). Gegevens worden uitsluitend publiek getoond met de toestemming van de gebruiker zelf.

HET ARCHIEF
Het archief is generiek en wordt ook aangeboden voor gebruik door gezelschappen. Voor informatie gebruik het 'request form'. 

AGORA
Deelnemers die gebruik maken van de archieffuncties, kunnen zelf werkgroepen samenstellen en gegevens delen. Alle typen projecten en samenwerkingsverbanden kunnen op deze wijze worden geïnitieerd en gedocumenteerd.

INDEX
In de huidige database zijn 167.147 personen en 111.005 voorstellingen geïmporteerd uit de theaterencyclopedie. Binnenkort volgen imports van composities en gedigitaliseerde -aan personen gekoppelde- documenten. Aanvullende invoer van eigen beeldmateriaal door de deelnemers sluit aan bij deze reeds ingevoerde gegevens. De imports voorkomen dubbel werk.

GARANTIE BEHOUD GEGEVENS
Bij eventuele beëindigen van deelname aan het DynamischArchief.nl kan de ontwerper/kunstenaar - na een minimum deelname van één jaar- alle eigen geüploade gegevens ontvangen, inclusief een Stand-alone versie of Web versie van de applicatie. Geïnvesteerde arbeid van de data invoer en het behoud ervan is daarmee gegarandeerd.

MODEL
Het model van de applicatie is oorspronkelijk gebouwd als Collectie Management Systeem, nu aangepast aan gebruik voor individuele- en/of samenwerkende- ontwerpers en kunstenaars. De aanpassingen worden mede gefinancierd door Pictoright Fonds en ArchiveTech.net.
 
HET NIEUWE ARCHIEF
In vergelijking met het huidige aanbod aan digitale archieven en inmiddels opgeheven archieven biedt het Dynamisch Archief een breder en volledig geïntegreerd spectrum aan modules.  Naast de Objecten catalogus zijn er de modules Events, Library, Documents, Exhibitions en het Project platform voor samenwerkende ontwerpers en kunstenaars. 
 
BELANG
Door opheffing van ondermeer NAGO en Theater Instituut dreigt een grote leemte in de archivering en daarmee de ontsluiting van ontwerpers- en kunstenaarsarchieven. Ook de problematiek van copyright bij ontsluiting van archieven speelt een beperkende rol in de huidige vorm van archivering.
 
OPLOSSING
Ontwerpersarchief.nl biedt een praktisch antwoord op dit probleem. Door de Bottom-up benadering i.p.v. Top-Down worden de problemen tijd, kosten en copyright op de meest effciënte wijze opgelost. 
  
ONTWIKKELING VAN DE APPLICATIE
Specificaties worden voorgesteld door gebruikers en uitgevoerd als ze generiek van aard zijn. Implementaties van de specificaties worden niet aan gebruikers in rekening gebracht. Ontwikkeling van de applicatie is dus risicovrij en vind plaats in nauwe samenwerking met de verschillende gebruikersgroepen.
 
DYNAMISCHARCHIEF.NL
DynamischArchief.nl beheert drie Portals met één gezamenlijk doel. Het archief beoogt de digitale archivering van het werk van theatervormgevers, ontwerpers, beeldend kunstenaars en toonkunstenaars.
 
Om haar doelstelling te bereiken biedt het Dynamisch Archief toegang via de volgende Portals:
Scenografen.nl, OntwerpersArchief.nl en ArtistArchives.eu

CONTACT