digitalisering erfgoed, vormgevingsarchieven en kunstenaarsarchieven

top-down & bottom-up

 Illustration: Pete Woodcock


 

Opslaan en vernietigen

Opslaan en Vernietigen, auteur Jacqueline Oskamp

Citaat uit Opslaan en vernietigen:

"Kortetermijnoverwegingen en subjectieve opvattingen blijken ten grondslag te liggen aan een vrij stellige overtuiging van wat de moeite waard is te behouden en wat niet.
Dat staat haaks op de essentie van archieven: het grote perspectief, dat rekening houdt met mogelijk veranderende inzichten en nog niet gestelde vragen - een toekomstig panorama waar we ons nu geen voorstelling van kunnen maken."

 


 

Top-down

Cultuurproducerende instellingen archiveren Top-Down

De laatste decennia is er veel vergaderd over kunstenaars- en ontwerpersarchieven. Rapporten werden geschreven, cursussen archiveren voor dummies georganiseerd, podcast aangeboden, richtlijnen en standaarden geformuleerd i.h.b. voor de cultuurproducerende instellingen.

Meer over deze rapporten vind u hieronder.


 

Bottom-up

Individuele kunstenaars archiveren Bottom-up

Voor de individuele kunstenaar, ontwerper is DNA de oplossing waarmee het digitaliseren van eigen archief direct kan worden uitgevoerd. DNA is een professioneel archiveringssysteem voor eigen collectiebeheer dat opslag van beeldmateriaal, documenten, publicaties en bibliotheek eenvoudig oplost.

BOTTOM-UP, alles in eigen hand in eigen digitale safe.

Inschrijven
en direct beginnen

Mét de service van de webinars en persoonlijke hulp van het DNA team. 


 

Cursussen

Enkele voorbeelden van cursussen en presentaties met betrekking tot archiveren voor podiumkunstinstellingen en individuele ontwerpers:

Archiveren voor Dummies – Absolute beginners: Hoe start ik met mijn digitale archief?

Archives at Risk

Open-call Inventarisatie Traject 2023

Deze cursussen behandelen het voorwerk.
In kort: het selecteren van fysieke archiestukken en het digitaliseren ervan.
Invoer van deze gegevens kunnen in DNA direct worden ingevoerd: eigen werk, metadata en gerelateerde documentatie in privé beschermde omgeving.


 

Uitvoering

 

Stichting DynamischArchief.nl verzorgt Webinars voor individuele kunstenaars/ontwerpers met het doel de directe start met het digitaal catalogiseren van objecten catalogus met beeldmateriaal, documentatie, correspondentie en bibliotheek.

Ga naar DNA START en kies een 'membership level' wat bij je wensen past. Bijvoorbeeld de beginnen met catalogiseren van eigen ontwerpen, of een hoger plan voor het koppelen van werk bij voorstellingen of exposities waaraan je hebt bijgedragen.


 

 

rapporten

 

Toekomst voor vormgevingsarchieven (2006)

Netwerk Digitaal Erfgoed WP3 Digitaal Erfgoed Houdbaar (2015)

Inventarisatie Archieven Design en Digitale Cultuur (2019)

Digitalisering van vormgevingserfgoed (DEN)


Citaat uit een van de rapporten:
"Om toekomstige vormgevingsarchieven te kunnen behouden zal intensief moeten worden samengewerkt met de creatieve industrie zelf om bestaande kennis over digitaal archiveren en digitale duurzaamheid breed te verspreiden"

De 'creatieve industrie' dat zijn wij zelf:

BOTTOM-UP!