privé archief

voor kunstenaars, ontwerpers en beeldmakers

Geïntegreerde archiefmodules voor privé gebruik

Naar eigen keuze geheel privé met de mogelijkheid geselecteerde gegevens te delen.

 

LOGIN

ENGLISH


 

Ons advies

DNA adviseert haar nieuwe leden te beginnen met het lidmaatschap 'Profile plus Object catalogue'.

Dit basismenu laat zien hoe het systeem werkt, een upgrade naar breder gebruik heeft dan geen gebruiksaanwijzing meer nodig.


 

archiefmodules

De onderstaande modules in het kort beschreven.
Gebruik van de verschillende modules is optioneel. Het archiveren van eigen werk, bibliotheek of documenten, de keuze is aan de gebruiker.


 

 

PROFIEL

 

Foto of logo, beroepsdiciplines, Curriculum, pers clippings, etc.

Alle ingevoerde gegevens zijn en blijven eigendom van de gebruiker en kunnen alleen publiek getoond worden met instemming van de gebruiker zelf.
Profiel is als default 'public', alle andere datasets zijn privé.

In de personen database wordt u gevonden op naam of aangegeven beroepsdiscipline(s).
Zie: 'line of work'.


 

OBJECTEN CATALOGUS

 

Poster: Anthon Beeke

Ontwerpen, kunstwerken, maquettes, schetsen, uniek beeldmateriaal, etc.
Alle typen unieke objecten geclassificeerd naar type, met beschrijving, gegevens over locatie, copyright, etc.

Objecten kunnen worden gekoppeld aan tentoonstelling, event of project. 
Elk object heeft eigen administratieve gegevens zoals locatie, eigendom, bruikleen en verzekering.
Zie hieronder 'Workflow & administratie' 

EVENTS

Foto: Ben van Duin Dreen Doodschappen (werktitel)

Voorstellingen, tentoonstellingen, e.a..
Lijst van evenementen waar een bijdrage aan is geleverd.
Inhoud is ondermeer: Titel, datum, locatie, periode en zelf in te voeren eigen beeldmateriaal en documentatie.

Collectieve events zijn als default 'public'.
De 'event' deelnemers, ontwerper of uitvoerder, kunnen bij de events ondermeer beeldmateriaal, documenten, programma's en affiches plaatsen. Hiermee verrijken de deelnemers het event met een breed spectrum aan relevante gegevens. 
DOCUMENTENDocumenten geclassificeerd naar type.
Correspondentie, labanotations, contracten, pers-clippings, etc.
Documenteren betekent ook vastleggen van tijd en datum en gegevens die van belang zijn voor copyright, juridisch dossier of verantwoording van toegekende subsidies.

Alle documenten zijn privé en worden in eigen besloten omgeving gearchiveerd.


 

REGISTRATIE ANALOOG ARCHIEF

 


Inhoudsbeschrijving en locatie fysieke stukken, mappen, etc.

Voorbeeld: doos (titel, nummer, locatie) met inhoud (persberichten, programma's)

De inhoud kan naar keuze direct, of later, worden gedigitaliseerd en zijn dan in het eigen digitale archief opgenomen inclusief de link naar het fysieke object of document. 


 

EIGEN BIBLIOTHEEK


Uitgaven gesorteerd op groepen.

1. eigen uitgaven, 2. drukwerk waarin werk is gepubliceerd, 3. vakliteratuur, 4. eigen verzameling zoals affiches, tijdschriften, e.a.

Invoer van Titel, auteur, isbn, abstract, omslag foto, etc.

Bij de uitgaven kunnen hoofdstukken worden toegevoegd (zoals bij tijdschrift met publicatie met de toevoeging van dat artikel)


 

TENTOONSTELLINGEN


Tentoonstellings produktie en/of publicatie

Het maken van een scenario voor een fysieke tentoonstelling of voor web presentatie met gebruikmaking van een DNA template, Wordpress plugin of directe koppeling naar eigen website.

Met deze module is het bijwerken of wisselen van tentoonstellingen eenvoudig uit te voeren.

zie hieronder: web template


 

WORKFLOW & ADMINISTRATIE


Bruikleen, verkoopgegevens, verzekering, locatie monitor, publicaties, herkomst, conservering, etc.

Publicaties van werk wordt vastgelegd en zorgt voor overzicht van af te rekenen rechten (zoals via Pictoright, Buma, etc.), vastleggen locatie van fysieke stukken, en gegevens verzekerde waarde en verzekeraar.

De administratieve functies zijn gekoppeld aan de unieke stukken in de Objecten catalogus en bibliotheek uitgaven.


 

PROJECT & PRODUCTIEPLATFORM


Met collegae gedeeld produktieplatform.
De ontwerper / kunstenaar kan met deze module zelf een team samenstellen en gegevens zoals  agenda, actielijst, concepten en ontwerpen delen.

De door de leden ingevoerde projectgegevens blijven in eigen archief bewaard, ook als deze uit het project worden verwijderd. Geen dubbel werk.


zie meer over het Project platform


 

WEB TEMPLATE

WEB TEMPLATE
Template publieks presentatie of embedded in eigen website.

Template voor publiekspresentatie of gearchiveerd werk embedded in eigen website.
Gegevens worden direct vanuit de database van het archief gepubliceerd.
Alle individuele stukken kunnen gemerkt worden voor publicatie (Yes/No)

Zie voorbeeld web-tentoonstelling kunstenaar Oswaldo Guayasamin


 

 

 

CONTACT


Vragen of deelname?: CONTACT

Meer over het Archief