Organisatie

Bestuur, Raad van Advies & Software

De Stichting Dynamisch Archief (DNA) is opgericht op verzoek van Stichting Theater in Nederland.
De Stichting is juridisch eigenaar en beheerder van de volgende Portals:
Scenografen.nl - voor allen die werkzaam zijn binnen de podiumkunsten
Ontwerpersarchief.nl - voor architecten, grafisch- en indsutrieel- ontwerpers, e.a.
ArtistArchives.eu -voor beeldende kunstenaars

BESTUUR
Dhian Siang Lie  (voorzitter), Gilles de Jong (penningmeester) en Javier López Piñón (secretaris)

RAAD VAN ADVIES
Floris Guntenaar, Fred Klaassen, Jan KlatterMaarten Kloos, Joke van Pelt en Prof. P. Paul Mijksenaar.
De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan binnen Stichting DNA. De leden zijn gekozen op basis van hun expertise in specifieke werkvelden waardoor ze samen de juiste ondersteuning kunnen bieden aan het bestuur. Advies aan het bestuur kunnen de leden zowel gevraagd als ongevraagd leveren, de leden uit de Raad zullen worden geraadpleegd bij belangrijke beslissingen, zowel intern als extern.

HELPDESK
De 'Issue tracker' biedt 24/7 ondersteuning. Vragen en problemen worden via deze Issue tracker verdeeld naar de leden van het ondersteunigsteam afhankelijk van het type probleem: inhoudelijk en dagelijks gebruik, technisch of structureel. De leden van de helpdesk zijn IT-architecten die het programma hebben gebouwd.

ONTWIKKELING EN TECHNIEK
ArchiveTech.net BV en CrossmarX BV zorgen voor de technische uitvoering en ontwikkeling op de verschillende niveaus, respectievelijk implementatie, en software.

FONDSEN
Zie eerste bijdragen pagina fondsen