About

Een beeldarchief van theatervormgeving

"Maar wie waakt er sinds het opdoeken van TIN en MCN over het erfgoed van de podiumkunsten? Wie bewaakt onze canon? Wie zorgt voor het debat en de reflectie? Waar is de plek waar regisseurs, choreografen, componisten, ontwerpers, dramaturgen, beleidsmakers, zakelijk leiders, musici, zangers, dansers, acteurs en al hun professionele en amateur-collega’s terecht kunnen? Waar kunnen ze elkaar ontmoeten om zich te verdiepen, te laten inspireren door voorgangers, te putten uit verzamelde collectieve podiumkunstengeschiedenis?"

Yolande Melsert, in de Theaterkrant van 5 september 2018 


Scenografen index nu open voor invoer van eigen profielDYNAMISCH ARCHIEF

Scenografen.nl is een dynamisch digitaal archief dat de ontwikkelingen op het gebied van theatervormgeving in de meest ruime zin des woords in kaart brengt en ontsluit voor een publiek van collega’s, onderzoekers en geïnteresseerden.
Scenografen.nl  ondersteunt ontwerpers, kunstenaars en organisaties die in de theateromgeving werkzaam zijn en hun beeldmateriaal digitaal willen beheren en geselecteerd publiceren. Het biedt tevens plaats aan een produktieplatform voor ondersteuning en archivering van produkties en als platform voor discours.
 
BELANG
Door het beëindigen van de subsidie aan het Theaterinstituut in 2013 dreigt er een grote leemte te ontstaan in de archivering en daarmee de ontsluiting van theatervormgeving. Door ontwerpers zelf hun materiaal te laten invoeren worden copyrightproblemen vermeden en ontstaat er zo een actuele dynamische beeldbank van de theatervormgeving.
Door de Bottom-up benadering wordt de ontsluiting van het actuele theatererfgoed- op de meest effciënte wijze opgelost.

SAMENWERKING, DEBAT EN REFLECTIE
De basis van het archief wordt gevormd door de individuele gebruikers. Voor samenwerking kan de gebruiker zelf een team samenstellen waar gegevens kunnen worden gedeeld. Lees meer over de PROJECTMODULE

INDEX SCENOGRAFEN
De index met 111.005 'Events' en de gelinkte 167.147 medewerkers zijn deels geïmporteerd uit de Theater Encyclopedie. Dankzij deze koppeling wordt veel werk vermeden. De ontwerper kan bij de Events eigen werk toevoegen, de basisgegevens voorstelling en medewerkers zijn al ingevoerd. De inbreng vanuit de verschillende perspectieven resulteert in breder inzicht in motieven en ideëen van de ontwerpers.

VOORDELEN VAN HET PRIVÉ ARCHIEF: LEES

GARANTIE BEHOUD GEGEVENS
Bij beeindigen van deelname aan Scenografen.nl kan de deelnemer - na een minimum deelname van één jaar- alle eigen gegevens ontvangen, inclusief een Stand-alone versie of Web versie van de applicatie. Geïnvesteerde arbeid van de data invoer en het behoud ervan is daarmee gegarandeerd.
 
BEHEERSSTICHTING
De Stichting Dynamisch Archief is juridisch eigenaar en beheerder van de Portal Scenografen.nl
Oprichting van de Stichting Dynamisch Archief is een initiatief van Stichting Theater in Nederland (TiN).

DEELNAME
Gebruik maken van het privé archief met objecten-catalogus, documenten, bibliotheek en voor onderhoud van eigen of gedeelde projecten. Optioneel: een eenvoudig te onderhouden website voor publicatie van wisseltentoonstellingen.

CONTACT

READ:
VN-rapporteur David Kaye about social media