Het Dynamisch Archief

de kunst van het archiveren


Verzamel, bewaar, organiseer, beheer en deel je geselecteerde werk en documentatie vanuit één enkele bron:
Het Dynamisch Archief (DNA)

 


 

 

Wat biedt DNA jou als kunstenaar of ontwerper?

 

 • Beheer van je digitale content en documentatie uit heden en verleden in je eigen besloten digitale opslag

 • Digitaal duurzaam behoud van je werk voor je erfgenamen in de toekomst

 • Grenzeloos onderling verbinden van je werk op basis van internationale standaarden

 • Samenwerken met andere makers in tijdelijke projecten en gezelschappen voor gezamenlijke producties

 • Delen van geselecteerd werk direct vanuit je eigen persoonlijke opslag voor gebruik door anderen met bescherming van jouw auteursrechten

 • Collectieve doorontwikkeling en kennisdeling voor digitaal werken door aangesloten makers
  Note:
  Alle door de individuele deelnemer ingevoerde gegevens blijven eigendom van de deelnemer en kunnen op aanvraag worden geëxporteerd en op digitale drager worden overgedragen.Nalatenschappen van Kunstenaars

 

Kunstenaars en ontwerpers kunnen zelf hun archief inrichten in eigen digitale kluis.
Het Dynamisch Archief biedt ook aan erven toegang tot het archief.

Enkele voorbeelden van reedse gearchiveerde werken onderhouden door erfgenamen zijn: Grafisch ontwerper Anton Beeke, Beeldhouwwer Jos Wong, Schilder Herman Gordijn, Beeldhouwer Ben Guntenaar en Architect & Industrieel ontwerper Jaap Penraat.
Data gepubliceerd met toestemming van de erven.

Toekomstig behoud, beheer en gebruik ervan wordt door DNA mogelijk gemaakt


 

wat maakt het archief uniek?

 

 • De inhoud is door zijn opzet altijd actueel. Het archief wordt door ontwerpers en kunstenaars zelf in privé besloten omgeving onderhouden.

 • De inhoud is levend. Nieuw werk is bij aanmaak direct bruikbaar, voor de maker zelf en voor partijen met wie gedeeld wordt. Voor gebruik worden geen kopieën verspreid, het materiaal wordt direct vanuit de bron voor verschillende gebruiksdoelen gedeeld. Geen dubbel werk en altijd de juiste versie.

 • De maker houdt de controle over de bescherming van zijn werk en de exploitatie ervan, tenzij deze rechten bewust worden overgedragen bijvoorbeeld aan agent of uitgever.


 

Kunstenaar? ontwerper? creatieve maker?

DNA ONTZORGT:
“Knowledge graph, koppeling van databases, terminologiebronnen, digitale transformatie, linked open data, Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur, Metadata modellen, Records in Context, Person Name Vocabulary, SPARQL, queries, enzoverder”

Welke zelfstandige maker heeft de tijd om deze Scrabble te doorgronden?
Met gebruik van het Dynamisch Archief sla je dit huiswerk over.
Dat werk neemt het Dynamisch Archief voor haar rekening.

Koppel je eigen website aan het archief en voorkom dubbel werk!


 

 

Deelname

 

 MEMBERSHIP SUBSCRIPTION

NEWSLETTRE SUBSCRIPTION


 

 

inhaalslag zelfdocumentatie

DNA als instrument voor zelfdocumentatie


"Omdat een inhaalslag op het gebied van historische archieven slechts in uitzonderlijke gevallen opportuun kan zijn, is het wenselijk dat er al in de voorbereidende fase aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van instrumenten voor zelfdocumentatie. Die instrumenten moeten huidige en volgende generaties makers ondersteunen bij het onderhouden van hun eigen archieven."
 

'Inventarisatie Archieven Design en Digitale Cultuur',
Mei 2019. Het Nieuwe Instituut.


 

Artists at work


‘Artists at Work’ respectievelijk Frans Willigers, Maurice van Tellingen, Henri Borduin, Jessica Den Hartog