de Theaterkrant

quotes

Quotes uit het artikel in de Theaterkrant 28-6-2021, Guido Jansen

Archiveren by design
Wat Daemen en Van Gog al op kleine schaal doen, kun je zien als archiveren by design. Erik Saaman van het Nationaal Archief introduceert deze term. Het betekent dat je in je werkprocessen het archiveren gelijk op een duurzame manier opneemt. Om wildgroei te beperken en om te voorkomen dat het achteraf extra werk met zich meebrengt. Zo blijft archiefmateriaal voor jezelf en voor anderen op een duurzame manier toegankelijk. Om je archief duurzaam aan te pakken moet het materiaal in je archief vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpretabel en betrouwbaar zijn.

Specifiek voor het digitale materiaal van de podiumkunsten is er het DynamischArchief.nl. Dit is een van origine collectiebeheersysteem dat zich ontwikkelt naar een productie archiefsysteem. Daar kun je per productie verschillende media op één plek verzameld hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scripts in wording, foto’s van decorstukken, scans van ontwerpen en scènefoto’s.

Digitaal samenwerken is ook mogelijk met het Dynamisch Archief. Je kunt per productie een project aanmaken en daar collega’s aan koppelen. Die kunnen dan bijvoorbeeld meewerken in hetzelfde document of eigen materiaal uploaden. Per collega kun je aangeven welke rechten deze heeft, en dus welke bestanden ingezien kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om je collectie te verbinden met je website, waardoor je materiaal niet dubbel hoeft te uploaden. Zo kun je je website laten putten uit je materiaal in het Dynamisch Archief. Het Dynamisch Archief werkt vanuit een bottom up principe, zodat de makers de touwtjes van hun archief in eigen handen houden.

Digitale, online archieven maken het mogelijk om nieuwe verbanden tussen archieven te leggen. Een aantal organisaties is bezig met het verbinden van digitale archieven. Het Dynamisch Archief kan producties en individuen aan elkaar verbinden, zodat je gelijk kunt zien aan welke andere producties iemand heeft meegewerkt. Podiumkunst.net gaat zich inzetten voor het verbinden van de archieven van podiumkunstinstellingen. En DEN doet onderzoek naar een sector brede digitale infrastructuur, wat er technisch nodig is om de archieven van makers en instellingen aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door te werken met uniforme metadata, zoals speeldata en credits van voorstellingen.

Lees het hele artikel