projectplatform

samenwerking en archiveren van projecten

PROJECTPLATFORM
Het platform staat open voor alle leden. Het projectplatform wordt gestart en onderhouden door de 'Moderator' of 'Administrator'. De moderator nodigt de deelnemers uit en is primair verantwoordelijk voor de agenda. Alle deelnemers krijgen toegang tot projectgegevens zoals agenda, taken, documenten, enz.
Elke individuele deelnemer kan een project starten en collega's uitnodigen voor een samenwerkingsproject.
Na afloop van een project worden de gegevens bewaard, geordend gearchiveerd en beschikbaar voor referentie, publicatie of onderzoek.
 
PRIVÉ of PRODUCENT
In tegenstelling tot de privégebruiker van het archief (bottom-up), kunnen producenten en ad-hoc producties de hiërarchische structuur gebruiken (top-down). De producenten deelt zijn archief met gekozen medewerkers om het archief te onderhouden. Individuele leden kunnen een werkgroep of ad-hoc productie starten door gebruik te maken van het projectplatform.
 
TYPE PROJECTEN
Het type project wordt bepaald door de moderator of beheerder. Een project kan het ontwikkelingsproces zijn van een tentoonstelling, performance of een ander gekozen type. De keuze is aan diegeen die het project start.
 
VIDEO-CONFERENTIE
Door de coronacrisis is de behoefte om op afstand te communiceren toegenomen. Videoconferenties kunnen indien nodig worden gedocumenteerd en gearchiveerd.
Projectleden kunnen werkgroepen samenstellen, gegevens delen en video-conferentiegesprekken voeren. Op deze manier kunnen alle soorten projecten, processen en samenwerkingsverbanden worden geïnitieerd en gedocumenteerd.
 
Handleidingen zijn beschikbaar op de openingspagina na inloggen.

INSCHRIJVEN Organisatie

INSCHRIJVEN Privé